Vilkår

Sist endret: 01. januar 2021

1.0 Generelle betingelser

Våre salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.renseri.no, i Renseri.no-applikasjonen, gjennom vår bedriftstjeneste Hvit Snipp og i Renseri.no-butikkene.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse eller ordreseddel, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenken til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på www.renseri.no og i Renseri.no-applikasjonen, gjennom Hvit Snipp og Renseri.no- butikkene: https://lovdata.no/.

2.0 Personvernerklæring

Vi er veldig opptatt av å sikre dine personopplysninger på en trygg måte i alle våre avdelinger. De samme reglene for behandling av dine personopplysninger gjelder for Renseri.no - Butikker, Renseri.no - Rett Hjem og Renseri.no - Hvit Snipp. Det vil si kjøp hos Vinderen Rens AS.

Når du benytter deg av tjenestene godkjenner du at Vinderen Rens AS benytter dine personopplysninger til følgende, i 12 måneder fra siste aktive kjøp:

 1. Logistikk og håndtering av dine plagg
 2. Kommunikasjon direkte med deg vedrørende dine ordre
 3. For Renseri.no - Rett Hjem og Renseri.no - Hvit Snipp: Deling av opplysninger for transport til tredjepart:
  1. Firma: Zendera AS
  2. Personvern og lagring av data hos Zendera AS: https://www.zendera.no/personvern


Ved kjøp av tjenester gjennom Renseri.no - Butikker, Renseri.no Rett Hjem og Renseri.no - Hvit Snipp, godkjenner du at vi lagrer ditt navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse. Lagringen gjøres for å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser, opptre i samsvar med lovgivningen og ivareta legitime interesser.

Etter 12 måneder uten kjøp av tjenester vil kontrakten oppløses og alle dine personopplysninger vil bli slettet fra alle våre systemer og databaser.

2.1 Lagring av personopplysninger

 • All lagring skjer på servere lokalisert i Norge. All lagring og back-up er hos Servebolt AS.
 • Handlemønstre og personlige data er lagret separat, men koblet mot hverandre når du er aktiv som kunde. Dette gjøres for å koble dine plagg til deg i produksjonen. Du kan når som helst få slettet din personlige tilknytning til kjøpene. Dette må gjøres skriftlig til post@renseri.no eller sende brev til Postboks 175, Vinderen, 0319, Oslo. Sletting vil skje innen 24 timer fra vi har mottatt din forespørsel.
 • Etter 12 måneder uten kjøp av tjenester, vil dine opplysninger automatisk bli slettet fra alle våre databaser


 • Videre er Betingelser og vilkår delt i tre avdelinger.

  For kjøp av varer og tjenester i butikker, velg Renseri.no - Butikker.
  For kjøp av varer og tjenester i vår nettbutikk, velg Renseri.no - Rett Hjem.
  For kjøp av varer og tjenester gjennom bedriftstjenesten Hvit Snipp, velg Renseri.no - Hvit Snipp.

  Renseri.no - Butikker
  Renseri.no - Rett Hjem
  Renseri.no - Hvit Snipp  Betingelser og vilkår for Renseri.no - Butikker

  1.0 Definisjon av parter

  Selger er: Renseri.no - Butikker benevnt som “Stedsnavn” Rens og Skjorteservice, ved Vinderen Rens AS, Slemdalsveien 72, 0373 Oslo, kundeservice@renseri.no, telefon: 22 49 19 19, og blir i det følgende benevnt “Renseri.no - Butikker”, “Renseri.no”, “vi” eller “oss”.

  Betingelser og Vilkår gjelder for alle våre butikker.

  Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

  2.0 Kjøps- og avtaleprosess

  Samtlige kjøp av tjenester og produkter fra Renseri.no - Butikker gjennomføres i en av Vinderen Rens AS sine avdelinger. Se www.renseri.no/butikker for oversikt og aktive avdelinger.

  2.1 Vilkår vedrørende Renseri.no - Butikker som formidler

  Renseri.no - Butikker er også fordmidler av ulike artikler. For behandling av skinnartikler og gulvtepper er vi en formidler. Vi plikter oss til å følge opp kommunikasjon vedrørende artiklene fra kjøper, avtalt leveringstid og betaling.

  Samtlige avdelinger er en formidler tepper på vegne av tepperenseriet. Renseri.no har ikke noe erstatningsansvar i eventuelle reklamasjonssaker. All kommunikasjon angående selve behandling av tepper må gjøres direkte med tepperenseriet. TRENS AS Tel.: 66 900 100 E-post: post@trens.no

  Renseri.no har ikke økonomisk ansvar for skader eller tap på skinnartikler eller gulvtepper.

  2.2 Merking av artikler

  Alle plagg som kommer inn til renseri.no eller i renseri.no-applikasjonen vil bli merket med en strekkode (6x18mm). Kunden godkjenner at renseri.no gjør dette på samtlige artikler som leveres til behandling.

  Renseri.no plikter seg til å feste merkene på en diskre og flatterende måte. De blir festet på innsiden av søm, på vaskehenvisningslapp, på innsiden av lommer osv.

  Alle merker kan også fjernes i etterkant, men må gjøres av renseri.no på en korrekt og skånsom måte. Forsøker du å fjerne merket selv, overtar renseri.no ingen ansvar for skadene dette kan medføre.

  2.3 Måling, telling og veiing av utvalgte artikler.

  Ved bestilling av Gulvtepper (m2), Duker (m), Gardiner (kg), Gardiner (m/ press) og Kilovask gir kunde renseri.no ansvar for å veie, telle og måle opp nevnte artikler.

  Du gir også retten til at renseri.no oppdaterer ordre og trekker nytt korrekt beløp fra oppgitt kortinformasjon. Du vil alltid motta en e-post med oppdatert vekt/ antall/ størrelse og nytt beløp som trekkes.

  3.0 Priser og betaling

  Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet.

  Priser er oppgitt på www.renseri.no/priser og i alle avdelinger. Priser vil alltid blir oppgitt ved forespørsel. Ved eventuelle prisendringer vil det blir varslet i avdelingene. Dersom du har abonnementstjenester som er forskuddsbetalt, vil din kreditt bli justert tilsvarende med prisendringene.

  Betaling gjennomføres lokalt på avdelingen hvor kjøp gjøres. Alle avdelinger har følgende betalingsløsninger:
 • Debet- og kredittkort
 • Faktura
 • Kontant


 • Ved valg av faktura må kjøper oppgi e-post, postadresse og fullt navn. Fra faktureringsdato påløper 10 dagers forfall hvor renter og gebyrer vil påløpe ved forsinket betaling.

  4.0 Levering og forsinkelse

  Renseri.no - Butikker plikter seg til å levere produkter og tjenester til avtalt tid. Ved forsinkelse skal kjøper bli varslet innen rimelig tid.

  Kjøper plikter seg til å oppgi nødvendig informasjon om artiklene som er nødvendig for en fagmessig behandling. Ved manglende informasjon om flekker, søm, elde eller andre tilsvarende forhold som resulterer i forsinkelser, har Renseri.no - Butikker retten til å endre avtalt leveringstid.

  Forsinkelser som forekommer grunnet tyveri, brann, ekstremvær eller andre eksterne faktorer som Renseri.no - Butikker ikke kan påvirke, står ikke Renseri.no - Butikker økonomisk ansvarlig.

  5.0 Uavhentede bestillinger

  Renseri.no - Butikker plikter seg til å ta vare på uavhentede bestillinger opptil 3 måned etter avtalt leveringstid. Etter 3 måneder vil artiklene bli donert bort til lokale veldedighetsorganisasjoner.

  Vi plikter oss å gi 3 påminnelser på å hente uavhentede bestillinger i perioden etter avtalt leveringstid. Kontaktpunktene blir gjort via telefon, sms eller e-post.

  6.0 Behandling av tekstiler på kundens eget ansvar

  Renseri.no - Butikker vil ved visse tilfeller kommunisere til deg som kunde at plagget må behandles på eget ansvar. Dette kan gjelde tekstiler hvor ikke alle stofftyper kan identifiseres eller vaskeanvisningen fra produsent ikke kan leses. Det kan også forekomme ved tidligere slitasje, elde, søm eller detaljer (paljetter, knapper m.m.) som risikerer å bli skadet under behandling.

  Noen tekstiler/ plagg behandles alltid på kunden sitt eget ansvar. Dette gjelder:
 • Samtlige tekstiler som inneholder skinn
 • Brudekjoler med paljetter
 • Overmadrasser som ikke har avtagbart trekk


 • 7.0 Reklamasjon

  Renseri.no - Butikker forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven. Vi forholder oss etter Norsk Renseri- og Vaskeriforening (NRV) sin anbefalte erstatningstabell. Mer informasjon om NRV og komplett erstatningstabell finnes her: https://www.norskindustri.no/bransjer/renseri-og-vaskeri/nrvs-anbefalte-erstatningstabell/

  Renseri.no - Butikker har ikke ansvar for skader eller tap som skyldes:
 • Limte kanter
 • Utrakning i stoffer eller sømmer
 • Slitasje og elde
 • Knapper, perler, spenner, glidelåser
 • Feilmerking, dvs. tøy som ikke tåler den type behandling de av produsenter er merket for
 • Brann, tyveri eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll
 • Andre særlige forhold som gjør det spesielt utsatt for skader
 • 8.0 Angrerett og avbestilling

  Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og tjenester frem til 8 timer før bestilt tidsintervall for henting har startet. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringer raskt.

  Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

  Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettsskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

  For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

  Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kunden, og kunden bærer selv risiko for transport av varen tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert frakt for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten(14) dager, etter at vi mottar produktet fra deg.

  Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Skjemaet blir tilsendt deg som kunde ved hver handel, med nærmere beskrivelse på fremgangsmåte. Ved evt. spørsmål - ta kontakt med vår kundeservice. (kundeservice@renseri.no, for andre kontaktmuligheter se kontakt oss)

  9.0 Kundens plikter

  På www.renseri.no ber vi alle som ønsker å handle om å registrere konto og noen opplysninger om seg selv i en brukerprofil. Den som er registrert med bruker og som kunde hos Renseri.no er ansvarlig for betaling av de ytelser Renseri.no eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Renseri.no sin side.

  En brukerkonto kan kun gjelde for én (1) person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon.

  Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å påse at du oppretter riktig kontotype for ditt bruk, enten privatkonto eller bedriftskonto, Oppgi riktig og komplett brukerinformasjon, sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre - inkludert inngå bindende avtaler - på vegne av - personen eller enheten du registrerer eller handler for, oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg.

  Hvis du gir uriktig informasjon, eller Renseri.no mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

  Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre.

  Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt

  10.0 Kuponger og gavekort

  Renseri.no kan tilby avslag eller godtgjørelser, slik som rabatter, tilgodelapper eller gavekort, i form av blant annet «kuponger». Kuponger er digitale rabatter som utløses når gitte vilkår oppfylles. Disse vilkårene kan variere fra type kupong, og oppgis i tilknytning til kupongen. Kupongene kan være gyldige i en begrenset periode og er ofte knyttet til et krav om minimumsbestilling. Renseri.no er ikke erstatningspliktige for kuponger eller gavekort som utløper på dato uten at brukeren tar dem i bruk, uansett årsak.

  Kuponger kan ikke deles opp over flere handler og kan bare benyttes én gang. Kuponger kan derfor bare brukes på bestillinger som er minimum like store som kupongen selv.

  Renseri.no kan tilby rabatter i form av kuponger for å belønne og oppfordre til å verve nye kunder. En person kan kun verves én (1) gang, og man kan maks få én (1) vervekupong per husstand.

  Kun reelle og unike juridiske personer med ekte personalia og bosted i Norge regnes som gyldige mottakere av vervekuponger. Hvis Renseri.no mistenker at du har forsøkt å verve deg selv gjennom å lage flere brukerkontoer eller på annen måte misbruke kupongsystemet, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, ugyldiggjøre kuponger, også ubrukte, samt slette eller deaktivere brukerkontoene misbruket har skjedd fra. Renseri.no kan i tillegg kreve erstatning for tapt inntekt som følge av misbruket.

  11.0 Ekstraordinære forhold

  Renseri.no er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Renseri.no kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Renseri.no sin kontroll, og som Renseri.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

  Renseri.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Renseri.no sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

  12.0 Force majeure

  Er Renseri.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Vinderen Rens AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

  13.0 Tvister og lovvalg

  Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

  14.0 Copyright

  Renseri.no med logo er et registrert varemerke av Vinderen Rens AS.

  Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.

  Alt innhold på disse nettsidene er Vinderen Rens AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Vinderen Rens AS.
  Betingelser og vilkår for Renseri.no - Rett Hjem

  Alle kjøp via www.renseri.no og Renseri.no-applikasjonen blir gjort med Vinderen Rens AS.

  Kjøp av varer på www.renseri.no eller i Renseri.no-applikasjonen kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.renseri.no og i Renseri.no-applikasjonen er kun tilgjengelig på norsk.

  Vi leverer kun til hjemleveringsadresser, hvorav alle befinner seg på norsk fastland.

  1.0 Definisjon av parter

  Selger er: Renseri.no - Rett Hjem, ved Vinderen Rens AS AS, Slemdalsveien 72, 0373 Oslo, kundeservice@renseri.no, telefon: 22 49 19 19, og blir i det følgende benevnt “Renseri.no - Rett Hjem”, “Renseri.no”, “vi” eller “oss”.

  Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

  2.0 Bestillings- og avtaleprosess

  Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på renseri.no eller i renseri.no-applikasjonen, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 7.

  Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende deg en ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen, samt Ordrehistorikk inne på renseri.no eller i renseri.no-applikasjonen og undersøk om innholdet er i overensstemmelse med ønsket bestilling.

  Renseri.no tar ansvar for å opprettholde hente- og leveringstider. Ved utsettelse på leveringstid grunnet krav til komplisert behandling av artikler tilbyr renseri.no å utsette leveringstidspunktet for å utvide behandlingen. Du vil alltid bli kontaktet via e-post eller telefon om dette forekommer.

  2.1 Vilkår vedrørende Renseri.no - Rett hjem som formidler

  Renseri.no - Rett Hjem er også fordmidler av ulike artikler. For behandling av skinnartikler og gulvtepper er vi en formidler. Vi plikter oss til å følge opp kommunikasjon vedrørende artiklene fra kjøper, avtalt leveringstid og betaling.

  Samtlige avdelinger er en formidler tepper på vegne av tepperenseriet. Renseri.no har ikke noe erstatningsansvar i eventuelle reklamasjonssaker. All kommunikasjon angående selve behandling av tepper må gjøres direkte med tepperenseriet. TRENS AS Tel.: 66 900 100 E-post: post@trens.no

  Renseri.no har ikke økonomisk ansvar for skader eller tap på skinnartikler eller gulvtepper.

  2.2 Merking av artikler

  Alle plagg som kommer inn til renseri.no eller i renseri.no-applikasjonen vil bli merket med en strekkode (6x18mm). Kunden godkjenner at renseri.no gjør dette på samtlige artikler som leveres til behandling.

  Renseri.no plikter seg til å feste merkene på en diskre og flatterende måte. De blir festet på innsiden av søm, på vaskehenvisningslapp, på innsiden av lommer osv.

  Alle merker kan også fjernes i etterkant, men må gjøres av renseri.no på en korrekt og skånsom måte. Forsøker du å fjerne merket selv, overtar renseri.no ingen ansvar for skadene dette kan medføre.

  2.3 Måling, telling og veiing av utvalgte artikler.

  Ved bestilling av Gulvtepper (m2), Duker (m), Gardiner (kg), Gardiner (m/ press) og Kilovask gir kunde renseri.no ansvar for å veie, telle og måle opp nevnte artikler. Du gir også retten til at renseri.no oppdaterer ordre og trekker nytt korrekt beløp fra oppgitt kortinformasjon. Du vil alltid motta en e-post med oppdatert vekt/ antall/ størrelse og nytt beløp som trekkes.

  3.0 Priser og betaling

  Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet. Dette inkluderer all transport tilknyttet bestillingen, samt behandling og innpakking av artiklene.

  Våre priser er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til bestillingsnekt på samtlige tjenester med bakgrunn i prissvingninger og kapasitet.

  For privatkunder gjøres kjøpesummen opp med debet-/ kredittkort ved betalingsleverandøren Stripe via renseri.no eller i renseri.no-applikasjonen. Det er også mulig å gjennomføre betaling på leveringstidspunkt med mobil bankterminal. Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som artikler har blitt talt opp, kontrollert og registrert på renseriet eller vaskeriet.

  4.0 Levering og forsinkelse

  Ved bekreftet kjøp skjer henting og levering på den adressen du har oppgitt i brukerprofilen din og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Renseri.no har risikoen for varene fra de er hentet og inntil du har fått varene i din besittelse. Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan skje.

  4.1 Ikke gjennomførte hente- eller leveringsordre som skyldes at kunden ikke er tilstede i valgt tidsintervall

  Renseri.no henter og leverer artikler på inngangsdøren. Av hensyn til artiklenes verdi, potensielle skader eller skal kunden alltid være tilstede på bestilt hente- og leveringsintervallet. Unntak forekommer om kunde velger “Heng på døren” ved bestilling. Se punkt 4.2.

  Hvis kunden ikke er til stede i tidsintervallet og sjåføren ikke kan levere artiklene senere eller eventuelt sette de igjen, vil varene returneres til Renseri.no sitt lager.

  Ikke tilstede ved Henting; Nytt tidspunkt kan avtales ved å kontakte kundeservice. Nytt transportgebyr vil påløpe.

  Ikke tilstede ved Levering: Nytt tidspunkt kan avtales ved å kontakte kundeservice. Nytt transportgebyr vil påløpe. Ønsker kunde å hente på vårt lager påløper ingen ytterligere kostnader.

  4.2 Heng på døren

  Vi ønsker å gjøre det enklest mulig for deg som kunde og vi tilbyr via "Heng på døren" at Renseri.no-sjåfører kan hente og levere, uavhengig om noen er tilgjengelig på adressen

  Ved valg av Heng på døren må du spesifisere hvor det legges og hvor det skal leveres ("bak garasjen, til høyre for sykkelstativet", "på døren" etc.). Dette gjøres også på eget ansvar.

  Renseri.no påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader, tyveri eller annet som kan påvirke artiklene før det er hentet, eller etter det er levert. Alle artikler blir alltid kontrollert ved opptelling etter henting og før levering.

  Renseri.no har rett til å ta bilder av henting- og leveringssted og artikler som hentes og leveres. Bilder kan kun benyttes ved kommunikasjon internt hos Partner*, direkte med kunde og eventuelt tredjepart hvis nødvendig ved bortkomne artikler, skader eller annet, gjennom innsendt klage.

  5.0 Reklamasjon

  Renseri.no - Hjem forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven.

  Vi forholder oss etter Norsk Renseri- og Vaskeriforening (NRV) sin anbefalte erstatningstabell. Mer informasjon om NRV og komplett erstatningstabell finnes her: https://www.norskindustri.no/bransjer/renseri-og-vaskeri/nrvs-anbefalte-erstatningstabell/

  Renseri.no - Rett Hjem har ikke ansvar for skader eller tap som skyldes:
 • Limte kanter
 • Utrakning i stoffer eller sømmer
 • Slitasje og elde
 • Knapper, perler, spenner, glidelåser
 • Feilmerking, dvs. tøy som ikke tåler den type behandling de av produsenter er merket for
 • Brann, tyveri eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll
 • Andre særlige forhold som gjør det spesielt utsatt for skader.


 • 6.0 Behandling av tekstiler på kundens eget ansvar

  Renseri.no - Rett Hjem vil ved visse tilfeller kommunisere til deg som kunde at plagget må behandles på eget ansvar. Dette kan gjelde tekstiler hvor ikke alle stofftyper kan identifiseres eller vaskeanvisningen fra produsent ikke kan leses. Det kan også forekomme ved tidligere slitasje, elde, søm eller detaljer (paljetter, knapper m.m.) som risikerer å bli skadet under behandling.

  Noen tekstiler/ plagg behandles alltid på kunden sitt eget ansvar. Dette gjelder: Samtlige tekstiler som inneholder skinn Brudekjoler med paljetter Overmadrasser som ikke har avtagbart trekk

  7.0 Angrerett

  Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringer raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder.

  Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

  Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

  For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

  Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kunden, og kunden bærer selv risiko for transport av varen tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert frakt for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten(14) dager, etter at vi mottar produktet fra deg.

  Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Skjemaet blir tilsendt deg som kunde ved hver handel, med nærmere beskrivelse på fremgangsmåte. Ved evt. spørsmål - ta kontakt med vår kundeservice. (kundeservice@marked.no, for andre kontaktmuligheter se kontakt oss)

  8.0 Kundens plikter

  På www.renseri.no ber vi alle som ønsker å handle om å registrere konto og noen opplysninger om seg selv i en brukerprofil.

  Den som er registrert med bruker og som kunde hos Renseri.no - Rett Hjem er ansvarlig for betaling av de ytelser Renseri.no - Rett Hjem eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Renseri.no - Rett Hjem sin side.

  En brukerkonto kan kun gjelde for én (1) person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon.

  Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å påse at du oppretter riktig kontotype for ditt bruk, enten privatkonto eller bedriftskonto, Oppgi riktig og komplett brukerinformasjon, sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre - inkludert inngå bindende avtaler - på vegne av - personen eller enheten du registrerer eller handler for, oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg.

  Hvis du gir uriktig informasjon, eller Renseri.no - Rett Hjem mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

  Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre.

  Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto eller informasjon kan være misbrukt

  9.0 Kuponger og gavekort

  Renseri.no kan tilby avslag eller godtgjørelser, slik som rabatter, tilgodelapper eller gavekort, i form av blant annet «kuponger». Kuponger er digitale rabatter som utløses når gitte vilkår oppfylles. Disse vilkårene kan variere fra type kupong, og oppgis i tilknytning til kupongen. Kupongene kan være gyldige i en begrenset periode og er ofte knyttet til et krav om minimumsbestilling. Renseri.no er ikke erstatningspliktige for kuponger eller gavekort som utløper på dato uten at brukeren tar dem i bruk, uansett årsak.

  Kuponger kan ikke deles opp over flere handler og kan bare benyttes én gang. Kuponger kan derfor bare brukes på bestillinger som er minimum like store som kupongen selv.

  Renseri.no kan tilby rabatter i form av kuponger for å belønne og oppfordre til å verve nye kunder. En person kan kun verves én (1) gang, og man kan maks få én (1) vervekupong per husstand.

  Kun reelle og unike juridiske personer med ekte personalia og bosted i Norge regnes som gyldige mottakere av vervekuponger. Hvis Renseri.no mistenker at du har forsøkt å verve deg selv gjennom å lage flere brukerkontoer eller på annen måte misbruke kupongsystemet, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, ugyldiggjøre kuponger, også ubrukte, samt slette eller deaktivere brukerkontoene misbruket har skjedd fra. Renseri.no kan i tillegg kreve erstatning for tapt inntekt som følge av misbruket.

  10.0 Ekstraordinære forhold

  Renseri.no er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Renseri.no kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Renseri.no sin kontroll, og som Renseri.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

  Renseri.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Renseri.no sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

  11.0 Force majeure

  Er Renseri.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Vinderen Rens AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

  12.0 Tvister og lovvalg

  Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

  13.0 Copyright

  Renseri.no med logo er et registrert varemerke av Vinderen Rens AS.

  Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.

  Alt innhold på disse nettsidene er Vinderen Rens AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Vinderen Rens AS.
  Betingelser og vilkår for Renseri.no - Hvit Snipp  1.0 Definisjon av parter

  Selger er: Renseri.no - Hvit Snipp benevnt som Hvit Snipp, ved Vinderen Rens AS, Slemdalsveien 72, 0373 Oslo, kundeservice@renseri.no, telefon: 23 33 90 68, og blir i det følgende benevnt “Hvit Snipp”, “vi” eller “oss”.

  Betingelser og Vilkår gjelder for alle våre butikker.

  Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

  2.0 Kjøps- og avtaleprosess

  Samtlige kjøp av tjenester og produkter fra Renseri.no - Hvit Snipp gjennomføres i vår servicestasjon eller hente- og leveringspunkt lokalisert ved din bedrift.

  2.1 Vilkår vedrørende Renseri.no - Hvit Snipp som formidler

  Renseri.no - Hvit Snipp er også fordmidler av ulike artikler. For behandling av skinnartikler og gulvtepper er vi en formidler. Vi plikter oss til å følge opp kommunikasjon vedrørende artiklene fra kjøper, avtalt leveringstid og betaling.

  Samtlige avdelinger er en formidler tepper på vegne av tepperenseriet. Renseri.no har ikke noe erstatningsansvar i eventuelle reklamasjonssaker. All kommunikasjon angående selve behandling av tepper må gjøres direkte med tepperenseriet. TRENS AS Tel.: 66 900 100 E-post: post@trens.no

  Renseri.no har ikke økonomisk ansvar for skader eller tap på skinnartikler eller gulvtepper.

  2.2 Merking av artikler

  Alle plagg som kommer inn til renseri.no eller i renseri.no-applikasjonen vil bli merket med en strekkode (6x18mm). Kunden godkjenner at renseri.no gjør dette på samtlige artikler som leveres til behandling.

  Hvit Snipp plikter seg til å feste merkene på en diskre og flatterende måte. De blir festet på innsiden av søm, på vaskehenvisningslapp, på innsiden av lommer osv.

  Alle merker kan også fjernes i etterkant, men må gjøres av renseri.no på en korrekt og skånsom måte. Forsøker du å fjerne merket selv, overtar renseri.no ingen ansvar for skadene dette kan medføre.

  2.3 Måling, telling og veiing av utvalgte artikler.

  Ved bestilling av Gulvtepper (m2), Duker (m), Gardiner (kg), Gardiner (m/ press) og Kilovask gir kunde renseri.no ansvar for å veie, telle og måle opp nevnte artikler.

  Du gir også retten til at Hvit Snipp oppdaterer ordre og fakturerer deretter.

  3.0 Priser og betaling

  Priser er oppgitt lokalt hos dere bedrift og på ordresedler. Ved eventuelle prisendringer vil det blir varslet i til deres bedrift. Dersom du har abonnementstjenester som er forskuddsbetalt, vil din kreditt bli justert tilsvarende med prisendringene.

  Betaling gjennomføres hver måned ved fakturering. Fra faktureringsdato påløper 14 dagers forfall hvor renter og gebyrer vil påløpe ved forsinket betaling.

  4.0 Levering og forsinkelse

  Renseri.no - Hvit Snipp plikter seg til å levere produkter og tjenester til avtalt tid. Ved forsinkelse skal kjøper bli varslet innen rimelig tid.

  Kjøper plikter seg til å oppgi nødvendig informasjon om artiklene som er nødvendig for en fagmessig behandling. Ved manglende informasjon om flekker, søm, elde eller andre tilsvarende forhold som resulterer i forsinkelser, har Renseri.no - Butikker retten til å endre avtalt leveringstid.

  Forsinkelser som forekommer grunnet tyveri, brann, ekstremvær eller andre eksterne faktorer som Hvit Snipp ikke kan påvirke, står ikke Hvit Snipp økonomisk ansvarlig.

  5.0 Uavhentede bestillinger

  Hvit Snipp har ingen ansvar for uavhentede bestillinger som er levert til deres bedrift.

  6.0 Behandling av tekstiler på kundens eget ansvar

  Renseri.no - Hvit Snipp vil ved visse tilfeller kommunisere til deg som kunde at plagget må behandles på eget ansvar. Dette kan gjelde tekstiler hvor ikke alle stofftyper kan identifiseres eller vaskeanvisningen fra produsent ikke kan leses. Det kan også forekomme ved tidligere slitasje, elde, søm eller detaljer (paljetter, knapper m.m.) som risikerer å bli skadet under behandling.

  Noen tekstiler/ plagg behandles alltid på kunden sitt eget ansvar. Dette gjelder:
 • Samtlige tekstiler som inneholder skinn
 • Brudekjoler med paljetter
 • Overmadrasser som ikke har avtagbart trekk


 • 7.0 Reklamasjon

  Renseri.no - Hvit Snipp forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven. Vi forholder oss etter Norsk Renseri- og Vaskeriforening (NRV) sin anbefalte erstatningstabell. Mer informasjon om NRV og komplett erstatningstabell finnes her: https://www.norskindustri.no/bransjer/renseri-og-vaskeri/nrvs-anbefalte-erstatningstabell/

  Hvit Snipp har ikke ansvar for skader eller tap som skyldes:

  Limte kanter Utrakning i stoffer eller sømmer Slitasje og elde Knapper, perler, spenner, glidelåser Feilmerking, dvs. tøy som ikke tåler den type behandling de av produsenter er merket for Brann, tyveri eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll Andre særlige forhold som gjør det spesielt utsatt for skader

  8.0 Angrerett og avbestilling

  Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og tjenester frem til 8 timer før bestilt tidsintervall for henting har startet. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringer raskt.

  Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

  Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettsskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

  For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

  Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kunden, og kunden bærer selv risiko for transport av varen tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert frakt for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten(14) dager, etter at vi mottar produktet fra deg.

  Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Skjemaet blir tilsendt deg som kunde ved hver handel, med nærmere beskrivelse på fremgangsmåte. Ved evt. spørsmål - ta kontakt med vår kundeservice. (kundeservice@renseri.no, for andre kontaktmuligheter se kontakt oss)

  9.0 Kundens plikter

  Den som er registrert med bruker og som kunde hos Hvit Snipp er ansvarlig for betaling av de ytelser Hvit Snipp eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Renseri.no sin side.

  En brukerkonto kan kun gjelde for én (1) person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon.

  Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å påse at du oppretter riktig kontotype for ditt bruk, enten privatkonto eller bedriftskonto, Oppgi riktig og komplett brukerinformasjon, sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre - inkludert inngå bindende avtaler - på vegne av - personen eller enheten du registrerer eller handler for, oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg.

  Hvis du gir uriktig informasjon, eller Hvit Snjipp mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

  Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre.

  Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt.

  10.0 Kuponger og gavekort

  Hvit Snipp kan tilby avslag eller godtgjørelser, slik som rabatter, tilgodelapper eller gavekort, i form av blant annet «kuponger». Kuponger er digitale rabatter som utløses når gitte vilkår oppfylles. Disse vilkårene kan variere fra type kupong, og oppgis i tilknytning til kupongen. Kupongene kan være gyldige i en begrenset periode og er ofte knyttet til et krav om minimumsbestilling. Renseri.no er ikke erstatningspliktige for kuponger eller gavekort som utløper på dato uten at brukeren tar dem i bruk, uansett årsak.

  Kuponger kan ikke deles opp over flere handler og kan bare benyttes én gang. Kuponger kan derfor bare brukes på bestillinger som er minimum like store som kupongen selv.

  Hvit Snipp kan tilby rabatter i form av kuponger for å belønne og oppfordre til å verve nye kunder. En person kan kun verves én (1) gang, og man kan maks få én (1) vervekupong per husstand.

  Kun reelle og unike juridiske personer med ekte personalia og bosted i Norge regnes som gyldige mottakere av vervekuponger. Hvis Renseri.no mistenker at du har forsøkt å verve deg selv gjennom å lage flere brukerkontoer eller på annen måte misbruke kupongsystemet, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, ugyldiggjøre kuponger, også ubrukte, samt slette eller deaktivere brukerkontoene misbruket har skjedd fra. Renseri.no kan i tillegg kreve erstatning for tapt inntekt som følge av misbruket.

  11.0 Ekstraordinære forhold

  Hvit Snipp er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Renseri.no kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Hvit Snipp sin kontroll, og som Renseri.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

  Hvit Snipp er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Renseri.no sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

  12.0 Force majeure

  Er Hvit Snipp forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Vinderen Rens AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

  13.0 Tvister og lovvalg

  Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

  14.0 Copyright

  Renseri.no - Hvit Snipp med logo er et registrert varemerke av Vinderen Rens AS.

  Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.

  Alt innhold på disse nettsidene er Vinderen Rens AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Vinderen Rens AS.