Vilkår og Personvern

1.0 Generelle betingelser

Våre salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.renseri.no, i Renseri.no-applikasjonen, gjennom vår bedriftstjeneste Hvit Snipp og i Renseri.no-butikkene.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse eller ordreseddel, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

2.0 Personvernerklæring

Vi er opptatt av å sikre dine personopplysninger på en trygg måte i alle våre avdelinger. De samme reglene for behandling av dine personopplysninger gjelder for Renseri.no - Butikker, Renseri.no - Rett Hjem og Renseri.no - Hvit Snipp. Det vil si kjøp hos Vinderen Rens AS.

Når du benytter deg av tjenestene godkjenner du at Vinderen Rens AS benytter dine personopplysninger til følgende:

1. Logistikk og håndtering av dine plagg
2. Kommunikasjon direkte med deg vedrørende dine ordre
3. For Renseri.no - Rett Hjem og Renseri.no - Hvit Snipp: Deling av opplysninger for transport til tredjepart:
a. Firma: Zendera AS

Ved kjøp av tjenester gjennom Renseri.no - Butikker, Renseri.no Rett Hjem og Renseri.no - Hvit Snipp, godkjenner du at vi lagrer ditt navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse. Lagringen gjøres for å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser, opptre i samsvar med lovgivningen og ivareta legitime interesser.

Du kan få slettet dine personopplysninger. Dette må gjøres skriftlig til post@renseri.no eller sende brev til Postboks 175, Vinderen, 0319, Oslo.

Videre er Betingelser og vilkår delt i tre avdelinger.

For kjøp av varer og tjenester i butikker, velg Renseri.no - Butikker.

For kjøp av varer og tjenester i vår nettbutikk, velg Renseri.no - Rett Hjem. For kjøp av varer og tjenester gjennom bedriftstjenesten Hvit Snipp, velg Renseri.no - Hvit Snipp.

Renseri.no - Butikker Renseri.no - Rett Hjem Renseri.no - Hvit Snipp

Betingelser og vilkår for Renseri.no - Butikker

1.0 Definisjon av parter

Selger er: Renseri.no - Butikker benevnt som “Stedsnavn” Rens og Skjorteservice, ved Vinderen Rens AS, Slemdalsveien 72, 0373 Oslo, post@renseri.no, telefon: 22 49 19 19, og blir i det følgende benevnt “Renseri.no - Butikker”, “Renseri.no”, “vi” eller “oss”.

Betingelser og Vilkår gjelder for alle våre butikker.

Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

2.0 Kjøps- og avtaleprosess

Samtlige kjøp av tjenester og produkter fra Renseri.no - Butikker gjennomføres i en av Vinderen Rens AS sine avdelinger. Se www.renseri.no/butikker for oversikt og aktive avdelinger.

2.1 Vilkår vedrørende Renseri.no - Butikker som formidler

Renseri.no - Butikker er også fordmidler av ulike artikler. For behandling av skinnartikler og gulvtepper er vi en formidler. Vi plikter oss til å følge opp kommunikasjon vedrørende artiklene fra kjøper, avtalt leveringstid og betaling.

Samtlige avdelinger er en formidler tepper på vegne av tepperenseriet. Renseri.no har ikke noe erstatningsansvar i eventuelle reklamasjonssaker. All kommunikasjon angående selve behandling av tepper må gjøres direkte med tepperenseriet. TRENS AS Tel.: 66 900 100 E-post: post@trens.no

Renseri.no har ikke økonomisk ansvar for skader eller tap på skinnartikler eller gulvtepper.

2.2 Merking av artikler

Alle plagg som kommer inn vil bli merket med en strekkode (6x18mm). Kunden godkjenner at vi gjør dette på samtlige artikler som leveres til behandling.

plikter seg til å feste merkene på en diskre og flatterende måte. De blir festet på innsiden av søm, på vaskehenvisningslapp, på innsiden av lommer osv.

2.3 Måling, telling og veiing av utvalgte artikler.

Ved bestilling av Gulvtepper (m2), Duker (m), Gardiner (kg), Gardiner (m/ press) og Kilovask gir kunde Renseri.no - Butikker ansvar for å veie, telle og måle opp nevnte artikler.

Du gir også retten til at Renseri.no - Butikker oppdaterer ordre før utlevering og betaling av disse tekstilene.

3.0 Priser og betaling

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet.

Betaling gjennomføres lokalt på avdelingen hvor kjøp gjøres. Alle avdelinger har følgende betalingsløsninger:
● Debet- og kredittkort
● Kontant

4.0 Levering og forsinkelse

Renseri.no - Butikker plikter seg til å levere produkter og tjenester etter avtale.

Utvidet leveringstid kan forekomme grunnet nødvendig ekstra behandling av tekstilene. Dette gjelder vanskelig flekker etc..

Kjøper plikter seg til å oppgi nødvendig informasjon om artiklene som er nødvendig for en fagmessig behandling. Ved manglende informasjon om flekker, søm, elde eller andre tilsvarende forhold som resulterer i forsinkelser, har Renseri.no - Butikker retten til å endre avtalt leveringstid eller utlevere tekstilen ubehandlet i retur.

Forsinkelser som forekommer grunnet tyveri, brann, ekstremvær eller andre eksterne faktorer som Renseri.no - Butikker ikke kan påvirke, står ikke Renseri.no - Butikker økonomisk ansvarlig.

5.0 Uavhentede bestillinger

Renseri.no - Butikker plikter seg til å ta vare på uavhentede bestillinger opptil 3 måned etter avtalt leveringstid.

Vi plikter oss å gi 3 påminnelser på å hente uavhentede bestillinger i perioden etter avtalt leveringstid. Kontaktpunktene blir gjort via telefon, sms eller e-post.

6.0 Behandling av tekstiler på kundens eget ansvar

Renseri.no - Butikker vil ved visse tilfeller kommunisere til deg som kunde at plagget må behandles på eget ansvar. Dette kan gjelde tekstiler hvor ikke alle stofftyper kan identifiseres eller vaskeanvisningen fra produsent ikke kan leses. Det kan også forekomme ved tidligere slitasje, elde, søm eller detaljer (paljetter, knapper m.m.) som risikerer å bli skadet under behandling.

Noen tekstiler/ plagg behandles alltid på kunden sitt eget ansvar. Dette gjelder:
- Samtlige tekstiler som inneholder skinn
- Brudekjoler med paljetter
- Overmadrasser som ikke har avtagbart trekk

7.0 Reklamasjon

Reklamasjoner må meldes inn til korrekt avdeling eller til kundeservice innen rimelig tid.

Vi forholder oss etter Norsk Renseri- og Vaskeriforening (NRV) sin anbefalte erstatningstabell. Mer informasjon om NRV og komplett erstatningstabell finnes her:
https://www.norskindustri.no/bransjer/renseri-og-vaskeri/nrvs-anbefalte-erstatningstabell/

Renseri.no - Butikker har ikke ansvar for skader eller tap som skyldes:
● Limte kanter
● Utrakning i stoffer eller sømmer
● Slitasje og elde
● Knapper, perler, spenner, glidelåser
● Feilmerking, dvs. tøy som ikke tåler den type behandling de av produsenter er merket for
● Brann, tyveri eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll
● Andre særlige forhold som gjør det spesielt utsatt for skader

8.0 Angrerett og avbestilling

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og tjenester. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet praktiske årsaker.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter bestillingen er gjennomført og behandlingen ikke har startet. Eventuell returforsendelse må betales av kunden, og kunden bærer selv risiko for transport av varen tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt for selve tjenesten.

Etter behandlingen av tekstilene er startet vil ikke angreretten lenger gjelde. Er du misfornøyd med tjenesten må en klage sendes til kundeservice på post@renseri.no eller til Vinderen Rens AS, Postboks 175, 0319 Oslo

9.0 Kundens plikter

Den som er registrert med bruker og som kunde hos Renseri.no - Butikker er ansvarlig for betaling av de ytelser Renseri.no - Butikker eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Renseri.no - Butikker sin side.

En brukerkonto kan kun gjelde for én (1) person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon.

Når du oppretter en konto forplikter du deg til å påse at du oppretter riktig kontotype for ditt bruk, enten privatkonto eller bedriftskonto, Oppgi riktig og komplett brukerinformasjon, sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre - inkludert inngå bindende avtaler - på vegne av - personen eller enheten du registrerer eller handler for, oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg.

Hvis du gir uriktig informasjon, eller Renseri.no - Butikker mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto eller informasjon kan være misbrukt.

10.0 Kuponger og gavekort

Renseri.no - Butikker kan tilby avslag eller godtgjørelser, slik som rabatter, tilgodelapper eller gavekort, i form av blant annet «kuponger». Kuponger er digitale rabatter som utløses når gitte vilkår oppfylles. Disse vilkårene kan variere fra type kupong, og oppgis i tilknytning til kupongen. Kupongene kan være gyldige i en begrenset periode og er ofte knyttet til et krav om minimumsbestilling. Renseri.no - Butikker er ikke erstatningspliktige for kuponger eller gavekort som utløper på dato uten at brukeren tar dem i bruk, uansett årsak.

Kuponger kan ikke deles opp over flere handler og kan bare benyttes én gang. Kuponger kan derfor bare brukes på bestillinger som er minimum like store som kupongen selv.

Renseri.no - Butikker kan tilby rabatter i form av kuponger for å belønne og oppfordre til å verve nye kunder. En person kan kun verves én (1) gang, og man kan maks få én (1) vervekupong per husstand.

Kun reelle og unike juridiske personer med ekte personalia og bosted i Norge regnes som gyldige mottakere av vervekuponger. Hvis Renseri.no - Butikker mistenker at du har forsøkt å verve deg selv gjennom å lage flere brukerkontoer eller på annen måte misbruke kupongsystemet, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, ugyldiggjøre kuponger, også ubrukte, samt slette eller deaktivere brukerkontoene misbruket har skjedd fra. Renseri.no - Butikker kan i tillegg kreve erstatning for tapt inntekt som følge av misbruket.

11.0 Ekstraordinære forhold

Renseri.no - Butikker er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Renseri.no - Butikker kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Renseri.no - Butikker sin kontroll, og som Renseri.no - Butikker ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Renseri.no - Butikker er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Renseri.no sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

12.0 Force majeure

Renseri.no - Butikker forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Vinderen Rens AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

13.0 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

14.0 Copyright

Renseri.no - Butikker med logo er et registrert varemerke av Vinderen Rens AS.

Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.

Alt innhold på disse nettsidene er Vinderen Rens AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Vinderen Rens AS.

Betingelser og vilkår for Renseri.no - Rett Hjem

Alle kjøp via www.renseri.no og Renseri.no-applikasjonen blir gjort med Vinderen Rens AS.

Kjøp av varer på www.renseri.no eller i Renseri.no-applikasjonen kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.renseri.no og i Renseri.no-applikasjonen er kun tilgjengelig på norsk.

Vi leverer kun til hjemleveringsadresser, hvorav alle befinner seg på norsk fastland i områder vi er tilgjengelige.

1.0 Definisjon av parter

Selger er: Renseri.no - Rett Hjem, ved Vinderen Rens AS, Slemdalsveien 72, 0373 Oslo, post@renseri.no, telefon: 24 02 22 33, og blir i det følgende benevnt “Renseri.no - Rett Hjem”, “Renseri.no”, “vi” eller “oss”.

Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

2.0 Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på renseri.no eller i renseri.no-applikasjonen, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 7.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende deg en ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen, samt Ordrehistorikk inne på renseri.no eller i renseri.no-applikasjonen og undersøk om innholdet er i overensstemmelse med ønsket bestilling.

Renseri.no tar ansvar for å opprettholde hente- og leveringstider. Ved utsettelse på leveringstid grunnet krav til komplisert behandling av artikler tilbyr renseri.no å utsette leveringstidspunktet for å utvide behandlingen. Du vil alltid bli kontaktet via e-post eller telefon om dette forekommer.

2.1 Vilkår vedrørende Renseri.no - Rett hjem som formidler

Renseri.no - Rett Hjem er også fordmidler av ulike artikler. For behandling av skinnartikler og gulvtepper er vi en formidler. Vi plikter oss til å følge opp kommunikasjon vedrørende artiklene fra kjøper, avtalt leveringstid og betaling.

Samtlige avdelinger er en formidler tepper på vegne av tepperenseriet. Renseri.no har ikke noe erstatningsansvar i eventuelle reklamasjonssaker. All kommunikasjon angående selve behandling av tepper må gjøres direkte med tepperenseriet. TRENS AS Tel.: 66 900 100 E-post: post@trens.no

Renseri.no har ikke økonomisk ansvar for skader eller tap på skinnartikler eller gulvtepper.

2.2 Merking av artikler

Alle plagg som kommer inn vil bli merket med en strekkode (6x18mm). Kunden godkjenner at vi gjør dette på samtlige artikler som leveres til behandling.

Vi plikter oss til å feste merkene på en diskre og flatterende måte. De blir festet på innsiden av søm, på vaskehenvisningslapp, på innsiden av lommer osv.

2.3 Måling, telling og veiing av utvalgte artikler.

Ved bestilling av Gulvtepper (m2), Duker (m), Gardiner (kg), Gardiner (m/ press) og Kilovask gir kunde renseri.no ansvar for å veie, telle og måle opp nevnte artikler.

Du gir også retten til at renseri.no oppdaterer ordre og trekker nytt korrekt beløp fra oppgitt kortinformasjon. Du vil alltid motta en e-post med oppdatert vekt/ antall/ størrelse og nytt beløp som trekkes.

3.0 Priser og betaling

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet. Dette inkluderer all transport tilknyttet bestillingen, samt behandling og innpakking av artiklene.

Våre priser er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til bestillingsnekt på samtlige tjenester med bakgrunn i prissvingninger og kapasitet.

For privatkunder gjøres kjøpesummen opp med debet-/ kredittkort ved betalingsleverandøren Stripe via renseri.no eller i renseri.no-applikasjonen. Det er også mulig å gjennomføre betaling på leveringstidspunkt med mobil bankterminal. Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som artikler har blitt talt opp, kontrollert og registrert på renseriet eller vaskeriet.

4.0 Levering og forsinkelse

Ved bekreftet kjøp skjer henting og levering på den adressen du har oppgitt i brukerprofilen din og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Renseri.no har risikoen for varene fra de er hentet og inntil du har fått varene i din besittelse. Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan skje.

4.1 Ikke gjennomførte hente- eller leveringsordre som skyldes at kunden ikke er tilstede i valgt tidsintervall

Renseri.no henter og leverer artikler på inngangsdøren. Av hensyn til artiklenes verdi, potensielle skader eller skal kunden alltid være tilstede på bestilt hente- og leveringsintervallet. Unntak forekommer om kunde velger “Heng på døren” ved bestilling. Se punkt 4.2.

Hvis kunden ikke er til stede i tidsintervallet og sjåføren ikke kan levere artiklene senere eller eventuelt sette de igjen, vil varene returneres til Renseri.no sitt lager.

Ikke tilstede ved Henting; Nytt tidspunkt kan avtales ved å kontakte kundeservice. Nytt transportgebyr vil påløpe.

Ikke tilstede ved Levering: Nytt tidspunkt kan avtales ved å kontakte kundeservice. Nytt transportgebyr vil påløpe. Ønsker kunde å hente på vårt lager påløper ingen ytterligere kostnader.

4.2 Heng på døren

Vi ønsker å gjøre det enklest mulig for deg som kunde og vi tilbyr via "Heng på døren" at Renseri.no-sjåfører kan hente og levere, uavhengig om noen er tilgjengelig på adressen

Ved valg av Heng på døren må du spesifisere hvor det legges og hvor det skal leveres ("bak garasjen, til høyre for sykkelstativet", "på døren" etc.). Dette gjøres også på eget ansvar.

Renseri.no påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader, tyveri eller annet som kan påvirke artiklene før det er hentet, eller etter det er levert. Alle artikler blir alltid kontrollert ved opptelling etter henting og før levering.

Renseri.no har rett til å ta bilder av henting- og leveringssted og artikler som hentes og leveres. Bilder kan kun benyttes ved kommunikasjon internt hos Partner*, direkte med kunde og eventuelt tredjepart hvis nødvendig ved bortkomne artikler, skader eller annet, gjennom innsendt klage.

5.0 Reklamasjon

Reklamasjoner må meldes inn til kundeservice innen rimelig tid.

Vi forholder oss etter Norsk Renseri- og Vaskeriforening (NRV) sin anbefalte erstatningstabell. Mer informasjon om NRV og komplett erstatningstabell finnes her:
https://www.norskindustri.no/bransjer/renseri-og-vaskeri/nrvs-anbefalte-erstatningstabell/

Renseri.no - Rett Hjem har ikke ansvar for skader eller tap som skyldes:
● Limte kanter
● Utrakning i stoffer eller sømmer
● Slitasje og elde
● Knapper, perler, spenner, glidelåser
● Feilmerking, dvs. tøy som ikke tåler den type behandling de av produsenter er merket for
● Brann, tyveri eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll
● Andre særlige forhold som gjør det spesielt utsatt for skader.

6.0 Behandling av tekstiler på kundens eget ansvar

Renseri.no - Rett Hjem vil ved visse tilfeller kommunisere til deg som kunde at plagget må behandles på eget ansvar. Dette kan gjelde tekstiler hvor ikke alle stofftyper kan identifiseres eller vaskeanvisningen fra produsent ikke kan leses. Det kan også forekomme ved tidligere slitasje, elde, søm eller detaljer (paljetter, knapper m.m.) som risikerer å bli skadet under behandling.

Noen tekstiler/ plagg behandles alltid på kunden sitt eget ansvar. Dette gjelder:
- Samtlige tekstiler som inneholder skinn
- Brudekjoler med paljetter
- Overmadrasser som ikke har avtagbart trekk

7.0 Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og tjenester. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet praktiske årsaker.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter bestillingen er gjennomført og behandlingen ikke har startet. Eventuell returforsendelse må betales av kunden, og kunden bærer selv risiko for transport av varen tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt for selve tjenesten.

Etter behandlingen av tekstilene er startet vil ikke angreretten lenger gjelde. Er du misfornøyd med tjenesten må en klage sendes til kundeservice på post@renseri.no eller til Vinderen Rens AS, Postboks 175, 0319 Oslo

8.0 Kundens plikter

På www.renseri.no ber vi alle som ønsker å handle om å registrere konto og noen opplysninger om seg selv i en brukerprofil.

Den som er registrert med bruker og som kunde hos Renseri.no - Rett Hjem er ansvarlig for betaling av de ytelser Renseri.no - Rett Hjem eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Renseri.no - Rett Hjem sin side.

En brukerkonto kan kun gjelde for én (1) person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon.

Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å påse at du oppretter riktig kontotype for ditt bruk, enten privatkonto eller bedriftskonto, Oppgi riktig og komplett brukerinformasjon, sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre - inkludert inngå bindende avtaler - på vegne av - personen eller enheten du registrerer eller handler for, oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg.

Hvis du gir uriktig informasjon, eller Renseri.no - Rett Hjem mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre.

Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto eller informasjon kan være misbrukt

9.0 Kuponger og gavekort

Renseri.no kan tilby avslag eller godtgjørelser, slik som rabatter, tilgodelapper eller gavekort, i form av blant annet «kuponger». Kuponger er digitale rabatter som utløses når gitte vilkår oppfylles. Disse vilkårene kan variere fra type kupong, og oppgis i tilknytning til kupongen. Kupongene kan være gyldige i en begrenset periode og er ofte knyttet til et krav om minimumsbestilling. Renseri.no er ikke erstatningspliktige for kuponger eller gavekort som utløper på dato uten at brukeren tar dem i bruk, uansett årsak.

Kuponger kan ikke deles opp over flere handler og kan bare benyttes én gang. Kuponger kan derfor bare brukes på bestillinger som er minimum like store som kupongen selv.

Renseri.no kan tilby rabatter i form av kuponger for å belønne og oppfordre til å verve nye kunder. En person kan kun verves én (1) gang, og man kan maks få én (1) vervekupong per husstand.

Kun reelle og unike juridiske personer med ekte personalia og bosted i Norge regnes som gyldige mottakere av vervekuponger. Hvis Renseri.no mistenker at du har forsøkt å verve deg selv gjennom å lage flere brukerkontoer eller på annen måte misbruke kupongsystemet, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, ugyldiggjøre kuponger, også ubrukte, samt slette eller deaktivere brukerkontoene misbruket har skjedd fra. Renseri.no kan i tillegg kreve erstatning for tapt inntekt som følge av misbruket.

10.0 Ekstraordinære forhold

Renseri.no er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Renseri.no kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Renseri.no sin kontroll, og som Renseri.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Renseri.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Renseri.no sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

11.0 Force majeure

Er Renseri.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Vinderen Rens AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

12.0 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

13.0 Copyright

Renseri.no med logo er et registrert varemerke av Vinderen Rens AS.

Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.

Alt innhold på disse nettsidene er Vinderen Rens AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Vinderen Rens AS.

Betingelser og vilkår for Renseri.no - Hvit Snipp

1.0 Definisjon av parter

Selger er: Renseri.no - Hvit Snipp benevnt som Hvit Snipp, ved Vinderen Rens AS, Slemdalsveien 72, 0373 Oslo, post@renseri.no, telefon: 23 33 90 68, og blir i det følgende benevnt “Hvit Snipp”, “vi” eller “oss”.

Betingelser og Vilkår gjelder for alle våre butikker.

Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

2.0 Kjøps- og avtaleprosess

Samtlige kjøp av tjenester og produkter fra Renseri.no - Hvit Snipp gjennomføres i vår servicestasjon eller hente- og leveringspunkt lokalisert ved din bedrift.

2.1 Vilkår vedrørende Renseri.no - Hvit Snipp som formidler

Renseri.no - Hvit Snipp er også fordmidler av ulike artikler. For behandling av skinnartikler og gulvtepper er vi en formidler. Vi plikter oss til å følge opp kommunikasjon vedrørende artiklene fra kjøper, avtalt leveringstid og betaling.

Samtlige avdelinger er en formidler tepper på vegne av tepperenseriet.
Renseri.no har ikke noe erstatningsansvar i eventuelle reklamasjonssaker. All kommunikasjon angående selve behandling av tepper må gjøres direkte med tepperenseriet. TRENS AS Tel.: 66 900 100 E-post: post@trens.no

Renseri.no har ikke økonomisk ansvar for skader eller tap på skinnartikler eller gulvtepper.

2.2 Merking av artikler

Alle plagg som kommer inn vil bli merket med en strekkode (6x18mm). Kunden godkjenner at vi gjør dette på samtlige artikler som leveres til behandling.

Vi plikter oss til å feste merkene på en diskre og flatterende måte. De blir festet på innsiden av søm, på vaskehenvisningslapp, på innsiden av lommer osv.

2.3 Måling, telling og veiing av utvalgte artikler.

Ved bestilling av Gulvtepper (m2), Duker (m), Gardiner (kg), Gardiner (m/ press) og Kilovask gir kunde renseri.no ansvar for å veie, telle og måle opp nevnte artikler.

Du gir også retten til at Hvit Snipp oppdaterer ordre og fakturerer deretter.

3.0 Priser og betaling

Priser er oppgitt lokalt hos dere bedrift og på ordresedler. Ved eventuelle prisendringer vil det blir varslet i til deres bedrift. Dersom du har abonnementstjenester som er forskuddsbetalt, vil din kreditt bli justert tilsvarende med prisendringene.

Betaling gjennomføres hver måned ved fakturering. Fra faktureringsdato påløper 14 dagers forfall hvor renter og gebyrer vil påløpe ved forsinket betaling.

4.0 Levering og forsinkelse

Renseri.no - Hvit Snipp plikter seg til å levere produkter og tjenester etter avtale.

Utvidet leveringstid kan forekomme grunnet nødvendig ekstra behandling av tekstilene. Dette gjelder vanskelig flekker etc..

Kjøper plikter seg til å oppgi nødvendig informasjon om artiklene som er nødvendig for en fagmessig behandling. Ved manglende informasjon om flekker, søm, elde eller andre tilsvarende forhold som resulterer i forsinkelser, har Renseri.no - Butikker retten til å endre avtalt leveringstid.

Forsinkelser som forekommer grunnet tyveri, brann, ekstremvær eller andre eksterne faktorer som Hvit Snipp ikke kan påvirke, står ikke Hvit Snipp økonomisk ansvarlig.

5.0 Uavhentede bestillinger

Hvit Snipp har ingen ansvar for uavhentede bestillinger som er levert til deres bedrift.

6.0 Behandling av tekstiler på kundens eget ansvar

Renseri.no - Hvit Snipp vil ved visse tilfeller kommunisere til deg som kunde at plagget må behandles på eget ansvar. Dette kan gjelde tekstiler hvor ikke alle stofftyper kan identifiseres eller vaskeanvisningen fra produsent ikke kan leses. Det kan også forekomme ved tidligere slitasje, elde, søm eller detaljer (paljetter, knapper m.m.) som risikerer å bli skadet under behandling.

Noen tekstiler/ plagg behandles alltid på kunden sitt eget ansvar. Dette gjelder:
- Samtlige tekstiler som inneholder skinn
- Brudekjoler med paljetter
- Overmadrasser som ikke har avtagbart trekk

7.0 Reklamasjon

Reklamasjoner må meldes inn til kundeservice innen rimelig tid.

Vi forholder oss etter Norsk Renseri- og Vaskeriforening (NRV) sin anbefalte erstatningstabell. Mer informasjon om NRV og komplett erstatningstabell finnes her:
https://www.norskindustri.no/bransjer/renseri-og-vaskeri/nrvs-anbefalte-erstatningstabell/

Hvit Snipp har ikke ansvar for skader eller tap som skyldes:
● Limte kanter
● Utrakning i stoffer eller sømmer
● Slitasje og elde
● Knapper, perler, spenner, glidelåser
● Feilmerking, dvs. tøy som ikke tåler den type behandling de av produsenter er merket for
● Brann, tyveri eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll
● Andre særlige forhold som gjør det spesielt utsatt for skader

8.0 Angrerett og avbestilling

Avbestillinger må gjøres innen 8 timer før tidsintervallet i bestillingen.

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og tjenester. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet praktiske årsaker.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter bestillingen er gjennomført og behandlingen ikke har startet. Eventuell returforsendelse må betales av kunden, og kunden bærer selv risiko for transport av varen tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt for selve tjenesten.

Etter behandlingen av tekstilene er startet vil ikke angreretten lenger gjelde. Er du misfornøyd med tjenesten må en klage sendes til kundeservice på post@renseri.no eller til Vinderen Rens AS, Postboks 175, 0319 Oslo

9.0 Kundens plikter

Den som er registrert med bruker og som kunde hos Hvit Snipp er ansvarlig for betaling av de ytelser Hvit Snipp eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Renseri.no - Hvit Snipp sin side.

En brukerkonto kan kun gjelde for én (1) person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon.

Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å påse at du oppretter riktig kontotype for ditt bruk, enten privatkonto eller bedriftskonto, Oppgi riktig og komplett brukerinformasjon, sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre - inkludert inngå bindende avtaler - på vegne av - personen eller enheten du registrerer eller handler for, oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg.

Hvis du gir uriktig informasjon, eller Hvit Snipp mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto eller informasjon kan være misbrukt

10.0 Kuponger og gavekort

Hvit Snipp kan tilby avslag eller godtgjørelser, slik som rabatter, tilgodelapper eller gavekort, i form av blant annet «kuponger». Kuponger er digitale rabatter som utløses når gitte vilkår oppfylles. Disse vilkårene kan variere fra type kupong, og oppgis i tilknytning til kupongen. Kupongene kan være gyldige i en begrenset periode og er ofte knyttet til et krav om minimumsbestilling. Renseri.no er ikke erstatningspliktige for kuponger eller gavekort som utløper på dato uten at brukeren tar dem i bruk, uansett årsak.

Kuponger kan ikke deles opp over flere handler og kan bare benyttes én gang. Kuponger kan derfor bare brukes på bestillinger som er minimum like store som kupongen selv.

Hvit Snipp kan tilby rabatter i form av kuponger for å belønne og oppfordre til å verve nye kunder. En person kan kun verves én (1) gang, og man kan maks få én (1) vervekupong per husstand.

Kun reelle og unike juridiske personer med ekte personalia og bosted i Norge regnes som gyldige mottakere av vervekuponger. Hvis Renseri.no mistenker at du har forsøkt å verve deg selv gjennom å lage flere brukerkontoer eller på annen måte misbruke kupongsystemet, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, ugyldiggjøre kuponger, også ubrukte, samt slette eller deaktivere brukerkontoene misbruket har skjedd fra. Renseri.no kan i tillegg kreve erstatning for tapt inntekt som følge av misbruket.

11.0 Ekstraordinære forhold

Hvit Snipp er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Renseri.no kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Hvit Snipp sin kontroll, og som Renseri.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Hvit Snipp er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Renseri.no sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

12.0 Force majeure

Er Hvit Snipp forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Vinderen Rens AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

13.0 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

14.0 Copyright

Renseri.no - Hvit Snipp med logo er et registrert varemerke av Vinderen Rens AS.

Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.

Alt innhold på disse nettsidene er Vinderen Rens AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Vinderen Rens AS.